Детски свят − бременност, раждане, калкулатори

 Развитие на бебчетата в първите месеци (1-19) 

Моля, изберете месец
 

Въпреки, че бебчетата и малките дечица се развиват индивидуално, за всеки месец от развитието са типични различни умения. Процентуалното им изразяване показва каква част от децата в определена възраст имат тези умения.
За бебчетата, родени доста преди термина, се използва т.н. коригирана възраст. Напр. за бебче на 3 месеца, родено 4 седмици по-рано, коригираната възраст е
3 месеца - 1 месец (=4 седмици)  = 2 месеца