Детски свят − бременност, раждане, калкулатори

Задайте до три примерни имена и изберете кое име какво влияние (процентуално)*
трябва да оказва при определянето на резултата.

  Примерни имена Съотношение*   
Име 1   %
Име 2   %
Име 3   %
Дири име за
момченце
 
Дири име за
момиченце