Детски свят − бременност, раждане, калкулатори

Под спонтанен аборт се разбира прекъсването на бременността преди зародишът да е достигнал животоспособност-най-често срещаното усложнение през бременността (около 20% от усложненията са спонтанни аборти) и с напредването и рискът от появата му намалява значително. Основните причини, водещи до спонтанен аборт, са генетични дефекти на ембриона, заболявания на майката като инфекции, хормонални проблеми, деформации на матката или плацентата, както и на непоносимост на кръвните групи. Най-често симптомите са вагинално кървене и поява на контракции. Диагнозата се установява с помощта на видеозон, а лечението се определя според състоянието на плода - ако сърдечната му дейност е все още активна, зародишът в 50% от случаите може да се спаси с активна почивка на майката и магнезиеви таблетки. В останалите случаи бременността се прекратява с чрез лекарства, стимулиращи контракциите, и кюртаж на матката.