Въпреки, че бебчетата и малките дечица се развиват индивидуално, за всеки месец от развитието са типични различни умения. Процентуалното им изразяване показва каква част от децата в определена възраст имат тези умения.
За бебчетата, родени доста преди термина, се използва т.н. коригирана възраст. Напр. за бебче на 3 месеца, родено 4 седмици по-рано, коригираната възраст е
3 месеца - 1 месец (=4 седмици)  = 2 месеца

Първа помощ за родители

Децата са непредвидими-любопитството и желанието им да се запознаят със заобикалящия ги свят по-отблизо, както и стремежът им да подражават на възрастните, сблъскват както тях, така и нас, родителите, с неочаквани ситуации. Било то при имитация на татко, който си пие всяка сутрин тези вълнуващи на цвят хапчета, или пък по време на почивка-със следните съвети ще направим опит да Ви помогнем в непоз...
Цяла статия »

Домашни любимци

Домашните любимци - потенциални преносители на болести Всички домашни любимци могат да пренасят зарази чрез слюнка или изпражнения. Затова водете кучето или котето си редовно за преглед и имунизации на чичо ветеридоктор. Освен това задължителни са и редовните обезпаразитявания от тении и глисти. За да предпазите рожбата си от подобни гадини, почиствайте честичко леговището на любимеца и ме...
Цяла статия »

Особеният вид „родителство” за децата без родители

Бракът и семейството са обект на много научни изследания, за които има и много подкрепителни факти в исторически план. Като една от неизменните цели на бракa и семейството се разглежда и биологичното възпроизвеждане, но тук все още не говорим за родителство, а реализиране на биологично заложен инстнкт. Ако ги нямaше нормативната институция на бракът и семейните отношения, щеше да бъде почти подобн...
Цяла статия »

Спонтанен аборт

Под спонтанен аборт се разбира прекъсването на бременността преди зародишът да е достигнал животоспособност-най-често срещаното усложнение през бременността (около 20% от усложненията са спонтанни аборти) и с напредването и рискът от появата му намалява значително. Основните причини, водещи до спонтанен аборт, са генетични дефекти на ембриона, заболявания на майката като инфекции, хормонални пробл...
Цяла статия »